منابع آزمون کارشناسی ارشد-زبانشناسی-مترجمی زبان انکلیسی-ادبیات انگلیسی-آموزش زبان انگلیسی

۱- کتابهای زیر منابع پیشنهادی برای رشته زبان‌شناسی است.

 زبان و تفکر، دکتر محمدرضا باطنی

نگاهی تازه به دستور زبان، دکتر محمدرضا باطنی

توصیف ساختمان دستوری زبان، دکتر محمدرضا باطنی

مسایل زبان‌شناسی نوین، دکتر محمدرضا باطنی

چهار گفتار درباره زبان فارسی، دکتر محمدرضا باطنی

پیرامون زبان و زبان‌شناسی، دکتر محمدرضا باطنی

مجموعه مقالات درباره زبان، دکتر محمدرضا باطنی

 زبان شناسی نظری: دکتر محمد دبیر مقدم ( انتشارات سخن)

مقدمات زبان‌شناسی، دکتر مهری باقری

آواشناسی

آواشناسی زبان فارسی، دکتر یدالله ثمره

آواشناسی، دکتر علی‌محمد حق‌شناس

درآمدی به آواشناسی : دکتر یارمحمدی(نشر دانشگاهی)

 واج شناسی:

نظام آوایی زبان : هایمن / ترجمه دکتر ثمره( انتشارات فرهنگ معاصر)

 ساخت آوایی زبان : دکتر مشکوه الدینی( انتشارات دانشگاه مشهد)

 معناشناسی:

معناشناسی : دکتر کورش صفوی(انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی)

 نحو

 نحو زبان فارسی بر اساس نظریه حاکمیت و وابستگی: دکتر میر عمادی(انتشارات سمت)

تاریخچه مختصر زبان‌شناسی (فصل7و8)، دکتر علی‌محمد حق‌شناس

درآمدی بر زبان‌شناسی همگانی، دکتر سید محمد ضیاء حسینی

دستور زبان فارسی، دکتر پرویز ناتل خانلری

مبانی زبان‌شناسی و کاربردآن در زبان فارسی، ابوالحسن نجفی

درآمدی بر آواشناسی، دکتر لطف‌الله یارمحمدی

واژه نامه زبان‌شناسی و علوم وابسته (ویرایش2)، همادخت همایون

بررسی زبان، جرج یول، ترجمه‌ی نسرین حیدری

دوره زبان‌شناسی عمومی، فردینان دو سوسور، ترجمه‌ی دکتر کورش صفوی

زبان‌شناسی و زبان، جولیا فالک، ترجمه‌ی دکتر خسرو غلامعلی زاده

مبانی زبان، لارنس تراسک، ترجمه‌ی علی فامیان

درک مطلب و ترجمه متون زبان شناسی

واژگان گزیده زبان شناسی ، دکتر عاصی

فرهنگ اصطلاحات زبانشناسی؛سید جلیل ساغروانیان

مقدمات زبان شناسی : دکتر مهری باقری

مجموعه سوالات آزمون کارشناسی ارشد زبان شناسی همگانی‌: فروه غفوری(نشر دیدار)

ریشه شناسی(اتیمولوژی) : دکتر ابوالقاسمی(انتشارات ققنوس)

ترکیب در زبان فارسی : دکتر مقربی (انتشارات توس)

 زبان و مسایل دانش : چامسکی(ترجمه ک دکتر علی درزی)(آگاه)

 زبان شناسی اجتماعی : ترادگیل (ترجمه دکتر محمد طباطبایی)(آگاه)

 درآمدی بر جامعه شناسی زبان : دکتر یحیی مدرسی)

ساخت زبان فارسی : دکتر خسرو غلامعلی زاده ( احیا کتاب)

ساخت اشتقاقی واژه در فارسی امروز( دکتر کلباسی)

 گفتارهایی در زبان شناسی : کورش صفوی ( هرمس)

 زبان شناسی و اسیب شناسی زبان : رضا نیلی پور (هرمس)

تاریخ مختصر زبان فارسی: دکتر محسن ابوالقاسمی(کتابخانه طهوری)

دستور تاریخی زبان فارسی: دکتر ابوالقاسمی( انتشارات سمت)

تاریخ مختصر زبان شناسی : دکتر حق شناس (نشر مرکز)

سیر زبان شناسی : دکتر مشکوه الدینی( دانشگاه مشهد)

 تاریخ زبان فارسی

 تاریخ زبان فارسی: دکتر مهری باقری 

 تاریخ زبان فارسی : دکتر خانلری( سه جلد)

تاریخ مختصر زبان فارسی: دکتر محسن ابوالقاسمی(کتابخانه طهوری)

دستور تاریخی زبان فارسی: دکتر ابوالقاسمی( انتشارات سمت)

تکوین زبان فارسی : دکتر علی اشرف صادقی

 

1-The Study of Language, 2nd ed. By: George Yule

2-An Introduction to Language, 4th ed. By: Victoria Fromkin and  Robert Rodman

3-Linguistics and Language. By: Julia Falk

4-Linguistics. By: Jean Aitchinson

5-Language and Linguistics. By: John Lyons

6-The Dictionary of Phonetics and Phonology. By: David Crystal

 

 

 

۲- منابع آزمون کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

1. meaning based translation – Larsen

 

2. اصول و روش ترجمه زبان انگلیسی    دکتر کاظم لطفی پور ساعی

 

3. a text book of translation – P. Newmark

 

4.A vocabulary workbook for ESL students

 

5. واژه شناسی- پیام نور – دکتر تجویدی

 

6. کاربرد اصطلاحات و تعبیرات- غفار تجلی انتشارات سمت

 

7. ترجمه متون اقتصادی دکتر جعفر گوهری

 

8. ترجمه اسناد و مدارک دکتر اصلان زاده

 

9. ترجمه متون مطبوعاتی دانشگاه پیام نور

 

10. زبان تخصصی مترجمی زبان انگلیسی- مهرداد امیری- پوران پژوهش

 

11. زبان شناسی ترجمه

 

12. کتاب Yule

 

 13. ترجمه متون سیاسی دانشگاه پیام نور

 

14. دستور زبان فارسی انوری-گیوی

 

15. جزوات درسی دکتر محمودی بختیاری انتشارات پوران پژوهش

 

16. گرامر انگلیسی

 

17. گرامر پایه در سطح کارشناسی زبان انگلیسی

 

18. TOFEL CBT , Bruce Roger, Thomson

 

19. Essential Words for TOFEL

 

20. NTC_ Cambridge, CBT (2004)

 

21.Oxford Advanced dictionary

 

22. واژه های مترادف و کاربرد انها- دکتر نوروزی خیابانی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی

 

23. گرامر انگلیسی- طبیبی-پوران پژوهش

 

24.theories of translation دکتر علی میر عمادی- سمت

 

25.مبانی و اصول روش ترجمه- دکتر فرحزاد- علامه طباطبا ئی

 

26. بررسی ترجمه متون اسلامی 1و2 دکتر اناری و دکتر الهی قمشه ای- سمت

 

27. بررسی مقابله ای ساخت فارسی و انگلیسی و تجزیه و تحلیل خطا ها- دکتر ضیائ حسیننشر ویرا

 

       28. لغات و درک مطلبو پوران پژوهش- مهرداد امیر

 

منبع : http://www.karshenasan.blogfa.com/post-325.aspx

 

 

 

 منابع آزمون کارشناسی ارشد ادبیات زبان انگلیسی

ABRAMS , THE NORTON ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE

SOKHANVAR , JALAL , A COMPENDIOUS HISTORY OF ENGLISH LITERATURE

DUTTON , RICHARDS , AN INTRODUCTION OF LITERARY CRITICISM

ABRAMS , A GLOSSARY OF LITERARY CRITICISM

CUDDON , J A , A DICTIONARY OF LITERARY TERMS

GUEIN , A HANDBOOK OF CRITICAL APPROACHES TO LITERATURE

    LAWRANCE , THE MACGRAW HILL GIDE TO ENGLISH LITERATURE

DRABBLE , M , THE OXFORD COMPANION TO ENGLISH TO ENGLISH LITERATURE

SOKHANVR , JALAL , THE PRACTICE OF LITERARY TERMINOLOGY

HALL , VERNON , A SHORT HISTORY OF LITERARY CRITICISM

OUSBY , IAN , CAMBRIDGE PAPAREBACK GUIDE TO LITERATURE IN ENGLISH

KERMODE , THE OXFORD ANTHOLOGY OF ENGLISH LITERATURE

PERRINE , LAWRANCE , LITERATURE SOUND AND SENSE

THORNLEY , C , AN OUTLINE OF ENGLISH LITERATURE

DAICHES , DAVID , CRITICAL APPROACHES TO LITERATURE

 

منابع کارشناسی ارشد آموزش زیان انگلیسی
 
methodology: لارسن فریمن-چستین- ریورز- ریچارد و راجرز- میرحسنی -داگلاس براون

 linguistics:یول- فاک

Testing: مدسن -دیویس -بیرجندی فرهادی جعفرپور 

toefl: barrons- ntc- longman

 و

 methodology: لارسن فریمن-چستین- ریورز- ریچارد و راجرز- میرحسنی -داگلاس براون

 linguistics:یول- فاک

Testing: مدسن -دیویس -بیرجندی فرهادی جعفرپور 

toefl: barrons- ntc- longman-